Menslievende zorg voor iedereen!

De Stichting BEL PlusZorg zorgt voor de juiste zorg door de juiste zorgverlener(s). Door nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgpartijen wordt snel en efficiënt hulp geboden. BEL PlusZorg biedt zorg voor de korte en lange termijn, voor heel Waalwijk en omgeving.

Het doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van wijkgestuurde, geïntegreerde eerstelijnszorg.  De samenwerking tussen alle zorgverleners is daarvoor het uitgangspunt.

Het resultaat: